Ứng dụng vi sinh vật trong cải tạo môi trường và tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong chăn nuôi xanh, chăn nuôi hữu cơ

Trong ngày 23-24/12/2018 Ban quản lý Chương trình OGAF đã tổ chức tham quan tìm hiểu các khả năng  áp dụng vi sinh vật trong cải tạo môi trường và tăng sức đề kháng cho vật nuôi tại các khu chăn nuôi xanh, hướng hữu cơ.

Đây là phần nội dung tương đối quan trọng trong Chuyên đề  thực hành loại trừ  các chế phẩm sinh hóa và kháng sinh trong chăn nuôi hữu cơ.

Qua trao đổi và đánh giá, các cán bộ chăn nuôi-thú y đã khái lược những kết quả triển khai tại một số địa điểm chăn nuôi có sử dụng các chế phẩm sinh học phổ biến đồng thời tiến hành các thống kê so sánh tạo tiền đề cho các phân tích tổng hợp hiện trạng áp dụng các tiến bộ về vi sinh trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Thế Sơn, trưởng nhóm tư vấn OGAF, cho rằng việc sử dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi tại nước ta, trên thực tế, đã diễn ra trong một thời gian và đã có những kết quả nhât định. Tuy nhiên, việc đánh giá một cách khoa học về mức độ phù hợp (chủng vi sinh, loài vật nuôi, cơ cấu thức ăn, quy mô trang trại, đặc điểm khí hậu….), khả năng và quy mô áp dụng là chưa tốt dẫn tới kém hiệu quả trong nhiều mô hình.

Hiện nay, một số Dự án nông nghiệp đang có kế hoạch tư vấn hoặc cộng tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học tiến hành khảo sát lựa chọn nhiều loại chế phẩm vi sinh có hiệu năng cao, hoàn toàn thân thiện với môi trường và sức khỏe vật nuôi đã được sử dụng ổn định lâu dài ở nhiều mô hình chăn nuôi uy tín trong vùng và trên thế giới.