Tọa đàm: Tính hiệu quả đối với các thực hành chăn nuôi không kháng sinh trong CNTX

Sáng 1/9/2018 Ban kỹ thuật Chương trình CNTX- OGAF đã tổ chức buổi tọa đàm về Bảo đảm tính hiệu quả các thực hành chăn nuôi không kháng sinh trong Chăn nuôi xanh, Chăn nuôi hữu cơ. Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Ban kỹ thuật OGAF, cùng khách mời là các nhà khoa học về chăn nuôi, thú y và sinh thái học, môi trường.

Tại Việt Nam, chăn nuôi không kháng sinh vẫn là một đích đến rất khó khăn do nhiều yếu tố bao gồm cả khách quan: môi trường khắc nghiệt, biến thiên nhiệt độ, độ ẩm lớn theo ngày, theo mùa, ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh ngày càng phức tạp…và yếu tố chủ quan: tập quán chăn nuôi, sự tùy tiện và thiếu kiến thức của người chăn nuôi người sản xuất thức ăn công nghiệp, sức ép về sản lượng, các chế tài và công cụ chính sách chưa hoàn chỉnh… Ông Nuyễn Thái Sơn đại diện Ban kỹ thuật đã chia sẻ nội dung cơ bản của các thực hành chăn nuôi không kháng sinh trong các khu chăn nuôi thuộc OGAF phải đồng thời hướng tới các yêu cầu chủ yếu như:

  • Giảm sự hiện diện và ức chế mầm bệnh
  • Tăng sức đề kháng của vật nuôi
  • Xử lý triệt để nguy cơ gây lây lan
  • Áp dụng các phương pháp tự nhiên, kinh nghiệm dân gian trong phòng/trị bệnh.

Các yêu cầu này cần đạt được nhưng đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc hữu cơ, nguyên tắc sinh thái của Chương trình chính là nguyên tắc PHÒNG NGỪA thay vì KIỂM SOÁT (trị bệnh) nên đòi hỏi phải có kiến thức thực hành thật tốt.

Tại các khu chăn nuôi tham gia vào OGAF, việc giảm và ức chế mầm bệnh đã được thực hiện rất hiệu quả nhờ vào hai yếu tố: (1) vị trí địa lý cách biệt với các khu chăn nuôi tập trung (nguồn bệnh), chất lượng môi trường sinh thái tốt và (2) ứng dụng cách chủng men vi sinh có hiệu năng cao trong ức chế vi khuẩn gây bệnh ngoài môi trường cũng như trong cơ thể vật nuôi.

Gia tăng và đảm bảo sức đề kháng của vật nuôi chỉ có thể đạt được thông qua một chế độ dinh dưỡng cân bằng có tính xanh tính hữu cơ rất cao,  tuân thủ chế độ chủng ngừa bởi vacine khoa học và đảm bảo điều kiện chăn nuôi không tạo các stress lên vật nuôi.

Việc xử lý nguy cơ lây lan được tiến hành chủ yếu qua biện pháp cánch ly, chữa trị bằng thảo dược và các biện pháp tự nhiên hoặc tiêu hủy. Các sự cố không mong muốn, nếu xảy ra, phải được báo cáo đầy đủ để điều chỉnh lại và nâng cao tính hiệu quả của quy trình.