TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG

Đánh giá kết quả sử dụng lá thầu dầu tía một số cây lá thảo dược trong phòng và trị bệnh cho cá nuôi thực xanh theo nguyên tắc hữu cơ

Ngày 28/2/2018 Ban kỹ thuật của OGAF đã đánh giá kết quả sử dụng lá cây thầu dầu tía và một số loại cây có công năng phòng và...

Xây dựng bổ sung đợt 2 các khu nuôi giun quế (giun đỏ) xử lý phân trong khu XNTX –OGAF

Các khu nuôi giun đỏ là nơi diễn ra các thực hành xanh trong quá trình xử lý phân thải theo hướng “tái sử dụng” nhằm thu hồi dinh...

Định kỳ đánh giá chất lượng nước tại các khu lồng bè nuôi cá nước ngọt thuộc OGAF

Từ ngày 1/3 đến 5/3/2018 khu lồng bè nuôi cá nước ngọt thuộc OGAF đã tiến hành lấy mẫu nước định kỳ nhằm đánh giá tác động môi trường...

Hướng dẫn thực hành quy trình trồng cỏ hữu cơ cho gia súc lớn tại khu nuôi B01

Nhằm gia tăng nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho đại gia súc cũng như các loại vật nuôi trong các khu CNTX thuộc OGAF, ngoài cỏ mọc tự...

Tham quan và giới thiệu quy trình ủ chua thức ăn xanh cho vật nuôi

Ủ chua  (lên men) thức ăn xanh cho vật nuôi được xem là một giải pháp hữu ích trong dự trữ thức ăn cho vật nuôi hữu cơ, đặc...

Đánh giá mức đa dạng của hệ sinh vật nền trong các Khu sinh thái

Nhằm xác định khả năng cung cấp các nguồn thức ăn từ tự nhiên (thực vật, côn trùng và động vật thân mềm) cho vật nuôi cận hữu cơ...

OGAF thăm và khảo sát các vùng sinh thái phù hợp cho phát triển các Khu chăn nuôi thực xanh

Ngày 14/5/2018  nhóm công tác của Chương trình OGAF đã có chuyến thăm và khảo sát tại  một số vùng sinh thái được đánh giá là phù hợp cho...

OGAF tổ chức tham quan giới thiệu đặc điểm mô hình chăn nuôi sử dụng vi sinh hữu hiệu (EM).

Ngày 20/6/2018, văn phòng quản lý OGAF  đã tổ chức  buổi tham quan nhằm giới thiệu một số mô hình chăn nuôi sử dụng chế phẩm EM tại Việt...

Đánh giá hiệu quả các khu nhân nuôi giun từ nguồn phân và phụ phẩm hữu cơ

Ngày 1/7/2018, tại khu Chăn nuôi số 2 đã tổ chức buổi đánh giá hiệu quả hoạt động của khu nhân nuôi giun làm thức ăn cho vật nuôi...

Áp dụng các tiêu chí xanh trong khảo sát một số vùng nuôi thả tự nhiên.

Trong tháng 7/2018, 3  nhóm chuyên gia của OGAF đã tham gia đoàn công tác khảo sát đánh giá lựa chọn các vùng nuôi thả tự nhiên cho gia...

Triển khai kế hoạch trao đổi thông tin về các giải pháp xanh theo nguyên tắc hữu cơ cho gia súc lớn (đại gia súc) tại các khu chăn nuôi thực xanh

Ngày 30/8/2018 Ban kỹ thuật, Chương trình OGAF đã tiến hành họp thường kỳ nhằm triển khai kế hoạch trao đổi thông tin về các giải pháp xanh trong...

Tọa đàm: Tính hiệu quả đối với các thực hành chăn nuôi không kháng sinh trong CNTX

Sáng 1/9/2018 Ban kỹ thuật Chương trình CNTX- OGAF đã tổ chức buổi tọa đàm về Bảo đảm tính hiệu quả các thực hành chăn nuôi không kháng sinh...

Tọa đàm đánh giá so sánh các thực hành G.A.P với chăn nuôi xanh và hữu cơ

Ngày 20/9/2018 tại Hà Nội, Ban quản lý Chương Trình OGAF đã tham gia tọa đàm đánh giá một số đặc điểm  tồn tại ở các mô hình chăn...

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1 Dự án chăn nuôi thực xanh: Các tác động từ hệ sinh thái (Chương trình OGAF)

Ngày 30/11/2018 tại Hà Nội, Văn phòng quản lý Chương trình OGAF) tổ chức buổi đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1 của Dự án khu chăn...

Ứng dụng vi sinh vật trong cải tạo môi trường và tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong chăn nuôi xanh, chăn nuôi hữu cơ

Trong ngày 23-24/12/2018 Ban quản lý Chương trình OGAF đã tổ chức tham quan tìm hiểu các khả năng  áp dụng vi sinh vật trong cải tạo môi trường...

OGAF sơ kết công tác triển khai phối hợp thực hiện các tiểu phần Dự án chăn nuôi thực xanh- Giai đoạn 2016- 2018.

Ngày 20/3/2019 đã diễn ra buổi sơ  kết công tác triển khai phối hợp thực hiện các tiểu phần Dự án chăn nuôi thực xanh cho 4 nhóm vật...

OGAF: Phát triển các giải pháp chăn nuôi không kháng sinh.

Trung tuàn tháng 3/2019 tại Hà Nội, Ban điều hành Chương trình OGAF đã tổ chức trao đổi về các giải pháp nuôi không kháng sinh với cán bộ...

OGAF: Triển khai cung cấp sản phẩm gia cầm từ khu nuôi thả G01

Cuối tháng 5/2019  một số sản phẩm gia cầm từ khu nuôi thả tự nhiên số 01 thuộc OGAF đã bắt đầu được đưa vào khai thác. Được khảo...

OGAF: Báo cáo tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trong một khu chăn nuôi xanh hướng hữu cơ tại vùng đồi Trung du ”.

Sáng 16/8/2019 Ban kỹ thuật OGAF đã tổ chức buổi trình bày “Báo cáo tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trong một...

OGAF: Trao đổi về Gắn kết các Giải pháp xanh với tính bền vững của môi trường tự nhiên trong các khu chăn nuôi hữu cơ.

Sáng 20/12/2019 tại Hà Nội, Ban thông tin Chương trình OGAF  đã tổ chức thành công buổi Trao đổi về “Gắn kết phát triển các giải pháp chăn nuôi...

Trồng bổ sung diện tích cây thuốc nam và một số loại thảo dược phòng và trị bệnh cho vật nuôi hướng hữu cơ trong khu P02

Từ 28-30/6/2020 tại khu chăn nuôi P02 đã tiến hành trông bổ sung một số loại cây thuốc nam trong danh sách đề nghị các loại thảo dược hỗ...