OGAF: Triển khai cung cấp sản phẩm gia cầm từ khu nuôi thả G01

Cuối tháng 5/2019  một số sản phẩm gia cầm từ khu nuôi thả tự nhiên số 01 thuộc OGAF đã bắt đầu được đưa vào khai thác.

Được khảo sát đánh giá và lựa chọn từ nửa đầu năm 2015, khu nuôi thả tự nhiên số 01 nằm tại địa bàn huyện miền núi Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ, nơi đáp ứng được hầu hết các tiêu chí của một khu nuôi thả tự nhiên thuộc Chương trình OGAF. Giống như ở các khu nuôi thả khác trong Chương trình, tại khu nuôi thả này, các cá thể gia cầm được tự do vận động và kiếm tìm thức ăn trong môi trường với đầy đủ thảm thực vật và hệ côn trùng phong phú; mọi nguồn bổ sung chế phẩm dinh dưỡng công nghiệp, hay các chất kháng sinh đều được loại bỏ. Với đặc điểm địa lý đặc thù vùng cao, khu nuôi thả số 1 cũng được cách ly tốt với các hoạt động công nghiệp và thương mại hay chăn nuôi gia cầm tập trung bởi con người, qua đó đảm bảo sự trong lành của môi trường.

Được đánh giá là các sản phẩm thuần sạch, chất lượng cao của mô hình chăn nuôi cận hữu cơ trong tự nhiên, cùng với sản phẩm từ các khu nuôi thả khác thuộc Chương trình, sản phẩm từ khu nuôi thả G01 cũng sẽ được trưng bày triển lãm và giới thiệu một cách trực tiếp tại Phòng Thông tin và Triển lãm sản phẩm của Chương trình.

Thông tin truy xuất nguồn gốc gia cầm, cùng các thông tin có liên quan khác cũng sẽ được ghi rõ trên tất cả các sản phẩm.