OGAF: Trao đổi về Gắn kết các Giải pháp xanh với tính bền vững của môi trường tự nhiên trong các khu chăn nuôi hữu cơ.

Sáng 20/12/2019 tại Hà Nội, Ban thông tin Chương trình OGAF  đã tổ chức thành công buổi Trao đổi về “Gắn kết phát triển các giải pháp chăn nuôi xanh với tính  bền vững của môi trường tự nhiên trong các khu chăn nuôi hữu cơ”.

Đây là buổi trao đổi được tổ chức thường kỳ với sự góp mặt của các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật chuyên ngành thú y-chăn nuôi, bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường và sinh thái học nông nghiệp.

Nội dung trao đổi gồm 3 chủ đề chính:

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA HỆ SINH VẬT NỀN VỚI NHU CẦU CỦA VẬT NUÔI HỮU CƠ

NÔNG NGHIỆP XANH, NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KHẮC PHỤC CÁC NHƯỢC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ ĐỊA HÌNH TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN THỨC ĂN XANH.

Từ kết quả tổ chức thành công cuộc trao đổi  lần thứ nhất, OGAF đã nâng cao tính hiệu quả của cuộc trao đổi lần thứ 2 giúp chia sẻ sâu rộng hơn thông qua các tham luận cung cấp kiến thức, kinh nghiệm và thực tế thực hành các giải pháp xanh, các vấn đề liên quan đến xây dựng và thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn đánh giá, quy hoạch, và vận hành các khu nuôi thả hữu cơ và cận hữu cơ.

Cũng thông qua cuộc trao đổi lần này, các vấn đề mang tính gợi mở về việc phát triển các khu chăn nuôi mang tính thân thiện hơn với môi trường góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cuối cùng cũng như đảm bảo tính bền vững cho các hoạt động kinh tế nói chung. Đặc biệt là trong bối cảnh những sức ép  về vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên bức thiết.

Bên lề cuộc trao đổi, đã có những không gian giới thiệu các sản phẩm chăn nuôi hướng tự nhiên, chăn nuôi xanh cận hữu cơ. Các giải pháp thay thế sản phẩm hóa học bằng các chế phẩm  từ thực vật, vi sinh vật và thân thiện với môi trường cũng được đem ra giới thiệu và hướng dẫn cách thức áp dụng.

Kể từ năm 2020, Hội thảo sẽ được tổ chức 2 năm một lần để đáp ứng nhu cầu giao lưu khoa học, cập nhật các kiến thức, các kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ.