Liên hệ

Văn Phòng Quản Lý Các Khu Chăn Nuôi Thực Xanh (Chương trình OGAF)

TT. Phát triển nông nghiệp sinh thái
Tầng 3, Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Chăn Nuôi, Viện Chăn Nuôi Quốc Gia
Số.:175 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Tel. (024)666 16597; ww.ogaf.vn ; Email: info@ogaf.vn

Phòng Thông Tin và Triển Lãm Sản Phẩm Chăn Nuôi Thực Xanh (OGAF)

Tầng 3, Trung tâm Triển lãm Nông Nghiệp -Bộ Nông Nghiệp và P.T. Nông Thôn.
Số 489 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 098 160 9486 www.channuoithucxanh.vn