CÁC HIỂU BIẾT ĐÚNG VỀ CHĂN NUÔI THỰC XANH

Cùng tìm hiểu về các Nguyên tắc chính trong Chăn nuôi Thực xanh (CNTX) , một số Hỏi- Đáp và các hiểu lầm
thường gặp về sản phẩm chăn nuôi xanh chăn nuôi hữu cơ hiện nay.

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH

Chăn nuôi thực xanh OGAF phải tuân thủ 4 nhóm nguyên tắc chính với một loạt các yêu cầu sau
1. Môi trường sinh thái phải thỏa mãn các tiêu chí xanh...

Xem tiếp>>

HỎI-ĐÁP VÀ CÁC HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP

1. Chăn nuôi thực xanh OGAF khác biệt gì so với chăn nuôi hữu cơ?
2. Chăn nuôi thực xanh OGAF khác biệt gì so với chăn nuôi an toàn theo GAP?
3. Thịt/trứng vi sinh, thảo dược... thực sự là gì? tính an toàn hay hữu cơ của các sản phẩm này như thế thào?

Xem tiếp>>