Báo cáo đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1 Dự án chăn nuôi thực xanh: Các tác động từ hệ sinh thái (Chương trình OGAF)

Ngày 30/11/2018 tại Hà Nội, Văn phòng quản lý Chương trình OGAF) tổ chức buổi đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1 của Dự án khu chăn nuôi thực xanh: Các tác động từ hệ sinh thái. Tham dự buổi báo cáo, ngoài lãnh đạo Ban quản lý Chương trình, cán bộ kỹ thuật và quản lý chăn nuôi-thú y thuộc khu chăn nuôi, còn có đại diện từ hội bảo vệ môi trường địa phương.
Buổi báo cáo đã đánh giá kết quả triển khai các công tác thuộc giai đoạn 1 của Dự án, trong đó đặt trọng tâm vào các khâu xác định tiêu chí/quy trình, chuẩn bị khảo sát lựa chọn, đánh giá lần 2, cải tạo môi trường nội khu và thực tế triển khai nuôi thả.
Các đại diện đã tập trung lắng nghe và thảo luận các phản hồi mang tính kỹ thuật cũng như quản lý của đội ngũ các nhà khoa học và quản lý từ Chương trình và các địa phương.
Ban tư vấn kỹ thuật của OGAF đã đóng góp tham luận về các yếu tố ảnh hưởng từ góc độ chuyên môn cũng như phương pháp triển khai và huy động nguồn lực.
Các đại biểu đều khẳng định và chia sẻ các đánh giá tích cực về kết quả bước đầu trong thực hiện giai đoạn 1 và thống nhất phương hướng phát triển tiếp theo về quy mô thực hiện. Kết quả đánh giá sẽ được tiếp tục phân tích và tổng hợp để triển khai có kết quả các giai đoạn phát triển tiếp theo nhằm hiện thực hóa các ý nghĩa của Chương trình góp phần tiếp tục nâng cao tính hữu cơ của hoạt động chăn nuôi xanh.