BẢNG SO SÁNH MỘT SỐ QUY TRÌNH CHĂN NUÔI

BẢNG SO SÁNH MỘT SỐ QUY TRÌNH CHĂN NUÔI

Chú thích (1) :

Các loại hạt ngũ cốc (ngô, thóc/gạo, đậu…) là thành phần không thể thiếu trong thức ăn chăn nuôi cho nhiều loại vật nuôi quan trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn hạt có chứng nhận hữu cơ (được canh tác theo quy trình hữu cơ chuẩn) lại rất khan hiếm với giá thành rất cao nên hầu như chưa một khu chăn nuôi nào sử dụng một cơ cấu thức ăn hoàn toàn (100%) từ  nguồn hạt này để có thể hoàn toàn đạt chuẩn hữu cơ (ngoại trừ  2 khu chăn nuôi bò sữa hữu cơ -quy mô không lớn-của vài tập đoàn sữa đầu ngành đã hoặc đang triển khai chuyển đổi sang canh tác nguồn hạt  hữu cơ tại chỗ để đáp ứng nhu cầu với chi phí rất  lớn).

Thông thường,  các hình thức chăn nuôi dân dã  hướng hữu cơ trong nông hộ  hiện nay cũng chỉ sử dụng các nguồn hạt từ quy trình canh tác thông thường mà chưa có điều kiện sử dụng nguồn hạt  từ canh tác an toàn theo GAP hoặc cao hơn nữa là hướng hữu cơ hay chuẩn hữu cơ.