Áp dụng các tiêu chí xanh trong khảo sát một số vùng nuôi thả tự nhiên.

Trong tháng 7/2018, 3  nhóm chuyên gia của OGAF đã tham gia đoàn công tác khảo sát đánh giá lựa chọn các vùng nuôi thả tự nhiên cho gia súc và gia cầm thuộc các Dự án trực thuộc. .

Các ý kiến  chuyên môn trong xây dựng và đánh giá các quy trình/ tiêu chí  áp dụng tại các vùng nuôi thả cũng được thảo luận kỹ hơn trong đợt công tác này.

Các tiêu chuẩn/quy trình chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ trong nước hiện nay như VietGAP/VietGAHP hay Hữu cơ Việt Nam đã được xem xét một cách kỹ lưỡng để đánh giá những hạn chế trong thực tiễn triển khai áp dụng trong suốt những năm vừa qua. Bộ tài liệu về các tiêu chuẩn và thực hành chăn nuôi sạch/an toàn trong khu vực và trên thế giới như GlobalGAp, USDA organic, EU Organic, hay các chương trình nuôi thả gia cầm trên cao nguyên nội mông Trung Quốc cũng được xem xét kỹ lưỡng bởi các nhà chuyên môn nhằm so sánh, đối chiếu với các điều kiện tại Việt Nam qua đó đúc rút kinh nghiệm và bài học nhằm phát triển các tiêu chí đánh giá, lựa chọn các khu nuôi thả. Yếu tố chất lương môi trường sinh thái cũng đặc biệt được coi trọng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động chăn nuôi cũng như đảm bảo tính hữu cơ của sản phẩm.

Các nhóm công tác đã tiến hành lấy mẫu và đánh giá các chỉ số môi trường như đất, nước, tiểu khí hậu và mức đa dạng của hệ sinh vật nền tại các khu vực khảo sát.