GIỚI THIỆU

Chăn Nuôi Thực Xanh (CNTX) - cách nói rút gọn của nội dung Thực Hành Chăn Nuôi Xanh Với Các Nguyên Tắc Hữu Cơ Trong Một Số Khu Sinh Thái Tuyển Chọn (Organically-Green Animal Farming in Selective  Eco-Agricultural Farms - OGAF) là Chương Trình được thực hiện chủ yếu tại một số khu vực đã tham gia Dự án Phát triển chăn nuôi tại Vùng cao Tây Bắc  Việt Nam (PALD), do Tổ chức Nông nghiệp và Thú Y không biên giới (AVSF)  thực hiện với sự quản lý của Viện chăn nuôi Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nhằm đảm bảo các yêu cầu rất khắt khe mang tính đặc thù của loại hình chăn nuôi hữu cơ, Chương trình CNTX (OGAF) chỉ được triển khai rất giới hạn trong một số ít khu chăn nuôi sinh thái tuyển chọn có đủ điều kiện phát triển thành các mô hình chăn nuôi tiệm cận hoặc tương đương với các mô hình chăn nuôi hữu cơ chuẩntạo nguồn tham khảo cho phát triển chăn nuôi hữu cơ và hướng hữu cơ.

I. CHĂN NUÔI THỰC XANH LÀ GÌ?

CNTX là việc thực hành đúng đắn và hiệu quả các giải pháp chăn nuôi xanh theo các nguyên tắc hữu cơ cho .. [Xem tiếp]

Khu nuôi lợn

Khu nuôi bò và đại gia súc

Khu nuôi gà

Khu nuôi cá

OGAF-Chăn Nuôi Thực Xanh: thông tin tổng quan

Mốc thời gian Giai đoạn chuẩn bị : 3/2015- 12/2017
Giai đoạn thực hiện: 1/2018- 11/2025
Sau 2025: Duy trì ổn định một số khu chăn nuôi thực xanh mẫu
Vùng địa lý Vùng phụ cận rừng quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) và núi Tản; Vùng lòng hồ ((Yên Bái, Sơn La)
Quản lý và điều phối Văn Phòng Quản Lý Các Khu Chăn Nuôi Thực Xanh - Chương Trình Thực Hành Chăn Nuôi Xanh Với Các Nguyên Tắc Hữu Cơ Trong Một Số Khu Sinh Thái Tuyển chọn (OGAF);
Trung Tâm Phát Triển Nông Nghiệp Sinh Thái

Tầng 3, Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện chăn nuôi, Viện Chăn Nuôi Quốc Gia
Số 175.Vạn Phúc, Hà Đông,.Hà Nội
Tham gia thực hiện - Các chuyên gia , nhà khoa học về chăn nuôi-thú y, chuyên gia về môi trường và sinh thái học nông nghiệp ;
- Cơ quan quản lý thú y và khuyến nông tại một số địa phương đã tham gia vào Dự án Phát triển chăn nuôi tại Vùng cao Tây Bắc  Việt Nam (PALD) do Tổ chức Nông nghiệp và Thú Y không biên giới (AVSF)  thực hiện với sự quản lý của Viện chăn nuôi Quốc gia,
- Các khu chăn nuôi sinh thái được tuyển chọn
Liên hệ Văn phòng Quản Lý Các khu Chăn Nuôi Thực Xanh (Chương trình OGAF)
Tầng 3, Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Chăn Nuôi, Viện Chăn Nuôi Quốc Gia
Số.:175 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
www.ogaf.vn Email: info@ogaf.vn Tel. (024)666 16597

Phòng Thông tin và Triển lãm sản phẩm Chăn nuôi Thực xanh (OGAF)
Tầng 3, Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp -Bộ Nông Nghiệp và PT. Nông Thôn.
Số 489 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
www.channuoithucxanh.vn Hotline: 098 160 9486